Zawsze 50 procent wyższa!

Kondensator to typ urządzenia końcowego, które jest stosowane jako część fazy asynchronicznej w systemie generatora. Ten rodzaj generatora składa się z trzech integralnych elementów, a mianowicie statora, wirnika oraz wielu kondensatorów. Kondensatory są używane do przechowywania otrzymanej energii, która jest produkowana i obraca wirnik. Wewnętrznie wzbudzenia kondensatora składa się z trzech pojedynczych kondensatorów, które są połączone w taki sposób, że dwa połączone są szeregowo z trzecim kondensatorem – równolegle.

elektronikaZe względu na ten układ, gdy pomiar pojemności pomiędzy każdym terminalem zostaje zmierzony – wartość jest zawsze o 50 procent wyższa niż podana pojemność każdego indywidualnego składnika. Przed sprawdzaniem kondensatora niezwykle ważne jest, aby był on całkowicie rozładowany.

W pełni naładowany kondensator normalnie jest w stanie przechowywać ogromne ilości energii. Ta energia siedzi tam przez długi okres czasu, po prostu szukając miejsca, aby znaleźć ścieżkę rozładowania. Niezastosowanie się do bezpiecznego odprowadzania mocy z kondensatora poprzez odpowiednią pracę rezystora może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub spowodować uszkodzenie sprzętu badawczego. Dla własnego bezpieczeństwa, nie należy zignorować tego ostrzeżenie gdy w grę wchodzą baterie kondensatorów. Istnieją różne metody sprawdzenia stanu tej baterii. Dzięki nim można określić czy kondensatory są w stanie podjąć ładunek. Nie jest to ostateczna metoda badania, ale to bardzo powszechna praktyka oceny funkcjonalności tych składników. Metoda ta powinna być stosowana tylko wtedy, gdy żaden inny sprzęt testowy nie jest dostępny. Można to wykonać za pomocą miernika pojemności, stosując przewody pomiarowe do każdego kondensatora.

Potwierdź, że wartość kondensatora wynosi 50 procent więcej od podanej pojemności kondensatorów. Ta metoda badawcza potwierdza pojemność każdego komponentu w ramach ograniczeń tolerancji składnika. Chcesz wiedzieć więcej? Dowiesz się – szperając po sieci.

Więcej informacji na: http://www.elmontaz.com.pl