Skuteczne odwołanie od wypowiedzenia

Podejmując pracę u nowego pracodawcy, pracownik musi podpisać z nim umowę, w której będą dokładnie określone wszystkie warunki zatrudnienia. Musi się w niej znaleźć także informacja o sposobie rozwiązania umowy na określonych warunkach. 

Gdzie składać odwołania od wypowiedzenia umowy? 

odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracęUmowę o pracę można zawiązać na czas próbny, określony i nieokreślony. Można ją także rozwiązać za porozumieniem stron, lub z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia. Żeby mogło to być skuteczne, trzeba złożyć odpowiedni dokument, który podpisują dwie strony umowy. Mowa tu o wypowiedzeniu, które może sporządzić pracownik, lub pracodawca. Każdemu pracownik może złożyć odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, jeżeli uzna, że jest ono bezpodstawne. Może to zrobić w ciągu dwudziestu jeden dni od momentu otrzymania dokumentu. Należy to zrobić przez złożenie odpowiedniego pisma do sądu pracy. Co ważne, to że złożenie takiego odwołania nie zmienia sytuacji pracownika, ponieważ może ona nastąpić dopiero po rozwiązaniu sprawy przez sąd. Takie odwołanie od wypowiedzenia można złożyć jeżeli wręczone wypowiedzenie jest niezgodne z przepisami. Głównie dotyczy to sytuacji, kiedy pracodawca rozwiązuje umowę z pracownikiem, który jest w trakcie urlopu, zasiłku chorobowym, lub jeżeli brakuje mu czterech lat do osiągnięcia wieku emerytalnego. W takich sytuacjach pracownik jest chroniony, więc pracodawca jest na przegranej pozycji jeżeli zostanie wniesione odwołanie do sądu pracy. Pracownik może żądać przywrócenia do pracy, lub odszkodowania.

W każdym zakładzie pracy obowiązują ustalone zasady, jednak ponad nimi zawsze jest kodeks pracy, który musi być bezwzględnie przestrzegany przez obie strony umowy. Nie każdy przedsiębiorca postępuje uczciwie, więc pomocy może się okazać sąd pracy.