lampy dziecięce

Produkcja lamp dziecięcych – o czym nie wiemy?

Kiedy produkuje się lampy, choć nie tylko je, należy ściśle trzymać się określonych instrukcji, aby spod naszej ręki wyszedł jak najlepszy produkt. Szczególnie, jeżeli chodzi o lampy do salonu, lampy dziecięce, lampy klasyczne oraz te nowoczesne sufitowe, musimy zwrócić uwagę na instrukcję kontroli jakości. Tylko najlepsza kontrola pozwoli nam, aby być zadowolonym z wykonania produktu. Poniżej przedstawiamy niektóre ważne instrukcje.

Jaką dokumentację powinien stworzyć producent lamp dziecięcych?

Instrukcja obróbki cieplnej – dotyczy tych rodzajów obróbki cieplnej, które występują w procesach technologicznych, a więc hartowanie i odpuszczanie, nawęglanie i hartowanie, azotowanie, wyżarzania itp. Opracowuje ją zazwyczaj technolog, specjalista od obróbki cieplnej. Podaje się w niej dokładne parametry procesu obróbki cieplnej w celu uzyskania odpowiednich wyników. Można ja sporządzić na formularzu normalnej instrukcji obróbki lub też na formularzu o specjalnym wzorze stosownym w danym zakładzie.

Instrukcja kontroli jakości – powinno się ją opracować dla operacji kontrolnych i to nie we wszystkich przypadkach. Operacja kontroli jakości występuje zazwyczaj na końcu procesu technologicznego (w pewnych przypadkach przewiduje się ją również w trakcie procesu technologicznego). Należy ją opracować tylko wówczas, gdy wniesie ona coś istotnego, a nie będzie polegała na przerysowaniu rysunku wykonawczego części. Instrukcję taka sporządza się w celu pokazania, w jaki sposób dodatkowe pomoce mogą być użyte, podania ich oznaczenia i sposobu dokonania pomiaru.

lampy dziecięceKarta kalkulacyjna – dla produkcji seryjnej i wielkoseryjnej, jaką często stosuje się do popularnych lamp dziecięcych czy salonowych, należy obliczyć analitycznie lub na podstawie chronometrażu czasy trwania poszczególnych operacji. Można to wykonać dopiero po opracowaniu całego procesu technologicznego. Technolog kalkulator wypełnia dla poszczególnych operacji karty normowania obróbki skrawaniem lub tez karty normowania innych operacji. Obliczonymi czasami uzupełnia kartę technologiczną i w ten sposób zamyka opracowanie procesu technologicznego. Dla produkcji jednostkowej i małoseryjnej sporządza się najczęściej normę szacunkową.

Współcześni producenci urządzeń elektrycznych muszą zwracać uwagę również na właściwe udokumentowanie produkcji. Wspomniane w tekście lampy dziecięce nie mogą być powiązane z instrukcjami montażu i obsługi, jako jedynymi dokumentami towarzyszącymi produktom. Owszem, nie o to chodzi, by sprzedawać lampy wraz z instrukcjami kontroli jakości czy kartami kalkulacyjnymi, jednak dobrze byłoby, aby klient miał do tego dostęp. Dobrym rozwiązaniem wydaje się umieszczenie tych dokumentów w sieci.

Znaczenie transparentności produkcji rzeczywiście ostatnio wzrosła i nie zanosi się na to, by trend ten miał się odmienić w najbliższym czasie. Starannie przygotujmy więc, jako producenci, dokumentację techniczną lampek dziecięcych czy innych produktów, które oferujemy.