poliwęglan

Poliwęglan kanalikowy – specyficzne tworzywo sztuczne

Rozwój inżynierii materiałowej pozwala na systematyczne wprowadzanie innowacji we wszystkich dziedzinach przemysłu. Rozwiązania, jakie powstają na skutek pracy naukowców powodują, że metody wykonywania tradycyjnych konstrukcji czy produkowania elementów ulegają szeregom zmian i aktualizacji. Przykładem takiego efektu naukowego działania inżynierów w zakresie tworzenia materiałów jest poliwęglan.

poliwęglanTo tworzywo sztuczne jest estrem kwasu węglowego, formowanym poprzez wytłaczanie na gorąco wtryskiwanych polimerów. Jego wysokie właściwości mechaniczne, takie jak odporność na ściskanie czy twardość, plasują go wynikowo obok aluminium. Poliwęglan kanalikowy ma bardzo szerokie spektrum zastosowań – wszędzie tam, gdzie potrzebny jest materiał, który wykazuje dużą odporność na działanie sił zginających, skręcających czy też na mechaniczne uszkodzenia, stosuje się właśnie poliwęglan. Można wykonać z niego na przykład daszek z poliwęglanu. Polimer ten jest przezroczysty – ta właściwość zdeterminowała jego używanie tam, gdzie należy zachować widoczność, stąd też poliwęglan kanalikowy stosowany jest jako warstwa pokrywająca szyby wzmacniając ich odporność, tu za przykład mogą posłużyć szyby pancerne, lub też samodzielnie tworzy powierzchnię, która zastępuje szkło tam, gdzie potrzebne są wysokie wskaźniki wytrzymałościowe. Inżynierowie wyraźnie zauważyli wzrostową tendencję wykorzystywania tego materiału mimo stosunkowo wysokich kosztów produkcji.

Połączenie praktyczności z doskonałymi osiągami odporności na ściskanie skutecznie motywuje inwestorów do zainteresowania się możliwością wykorzystania poliwęglanu kanalikowego. Warto podkreślić, że ten materiał zachowuje swoje pełne właściwości w szerokim spektrum temperatur, bo od -40°C do +120°C, stąd też rosnąca popularność zdobywana przez płyty poliwęglanowe w branży budowlanej.