Obowiązkowe PPK dla firm

Program, który jest odpowiedzialny za gromadzenie środków na dodatkową emeryturę nazywany jest w skrócie PPK. Regulowany on jest przepisami ustawy o PPK i wynika z niego, że jest to obowiązek każdego pracodawcy, jest jest programem dowolnym dla pracowników. Niewywiązanie się z obowiązku przez pracodawcę może wiązać się z karą finansową w wysokości 1,5% funduszu wynagrodzeń.

Czym jest PPK dla przedsiębiorców?

PPK jak wprowadzićW rozumieniu ustawy zatrudnionym są osoby zatrudnione na umowie zlecenie, które obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentownym, osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym. Zatrudnionymi nie są natomiast osoby zatrudniony na podstawie umowy o dzieło, na urlopach bezpłatnych oraz pobierające świadczenie emerytalne. Program jest obowiązkowy dla każdego pracodawcy od lipca 2019 roku. Jednak wprowadzenie systemu Pracowniczych Panów Kapitałowych można przedłużyć do stycznia 2020 roku. Wszystko uzależnione jest wielkości przedsiębiorstwa i od ilości osób jakie są w nim zatrudnione. Największy nacisk jest kładziony na duże przedsiębiorstwa. Od 1 lipca 2019 roku przedsiębiorstwa, które zatrudniają minimum 250 osób są zmuszone do wprowadzenia w swoich systemach pracowniczych plany kapitałowe. Ważne jest, aby zgłosić się do odpowiedniej instytucji, która się tym zajmie i będzie działała na zaktualizowanym oprogramowaniu. Wielu pracodawców zadaje sobie pytanie PPK jak wprowadzić jednak moga powierzyć to instytucjom, które będą za to odpowiedzialne. Program PPK wiąże się z niskim limitem kosztów, ponieważ jego wysokość wynosi około 0,6%. Pracownicy mogą być spokojni, ponieważ nie muszą nic robić, aby przystąpić do tego programu – cały obowiązek wprowadzenia ciąży na pracodawcach.

Zgromadzone przez lata pieniądze zostaną wypłacone pracownikom po 60 roku życia. Takie środki będą prywatną własnością uczestników dobrowolnego i korzystnego programu. Oczywiście gromadzone pieniądze na koncie PPK podlegają dziedziczeniu przez osoby do tego uprawnione. Należy pamiętać, że jest to obowiązkiem dla przedsiębiorców, jednak dobrowolne dla pracowników.