agencja pracy tymczasowej Bydgoszcz

Nowi pracownicy z agencji pracy tymczasowej w Bydgoszczy

W okolicach Bydgoszczy pojawiło się ostatnimi czasy wielu pracowników ze Wschodu. Wśród nich prym wiodą pracownicy z Ukrainy, zatrudniani przez lokalne firmy i agencje pracy tymczasowej. Wśród pracowników ze wschodu zaobserwowano ostatnio wzrost liczby wniosków o zalegalizowanie pobytu o 200%.

Agencja pracy tymczasowe – czym się zajmuje?

agencja pracy tymczasowej BydgoszczWiąże się to z tym, że od dłuższego czasu prowadzi się działania zmierzające do ułatwienia im powierzenia pracy na naszym terytorium. Problemem na jaki napotykali się pracownicy ze wschodu były mocno sformalizowane zasady wiążące się z legalizacją pobytu i uzyskaniem pozwolenia na pracę. Do tej pory pracownicy ze wschodu mogli ubiegać się o pracę dopiero po uzyskaniu zaświadczenia od starosty, a następnie zezwolenia na pracę od wojewody. Obecnie pracownicy z Ukrainy, a także innych państw byłego ZSRR, nie muszą posiadać takiego zezwolenia, o ile pracodawca dopełni wszystkich formalności. Wymagane jest natomiast oświadczenie o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, a umowa musi zostać sporządzana pisemnie. Często pracownicy z Ukrainy znajdują pracę poprzez agencja pracy tymczasowej Bydgoszcz, które zajmują się z jednej strony nadzorowaniem wszystkich spraw formalnych, z drugiej dbaniem o należytą realizację zadań powierzonych pracownikom ze Wschodu, przestrzegając Prawa Pracy oraz innych przepisów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców.

Po sformalizowaniu wszystkich kwestii pracownik na przykład z Ukrainy może w ciągu 12 miesięcy pracować przez 6 miesięcy, dając pracodawcy lub agencji pracy tymczasowej sporą elastyczność w zatrudnianiu.