Kolektory słoneczne – część systemu solarnego

Termiczny kolektor słoneczny konwertuje promieniowanie słoneczne na energię cieplną. Ciepło może być wykorzystywane do ogrzewania, chłodzenia, dezynfekcji wody, odsalania, itp. Kolektory słoneczne są częścią systemu solarnego. Mogą być instalowane na dachach budynków, jak również na otwartej przestrzeni.

Termiczne kolektory słoneczne

kolektory słoneczne śląskSystemy na wolnym powietrzu są stosowane w szczególności w postaci dużych instalacji jako podstawowy element słonecznych systemów grzewczych. Kolektory są zazwyczaj ogrzewane przez ciekły czynnik przekazujący ciepło (olej, woda). Kolektory słoneczne (m.in. kolektory słoneczne śląsk), które podgrzewają powietrze, nazywane są kolektorami powietrznymi. Do kolektorów słonecznych zaliczane są czasem także stawy solarne, w których promieniowanie słoneczne podgrzewa wodny roztwór soli, leżący pod warstwą słodkiej wody. Natomiast urządzenia służące do wytwarzania energii elektrycznej w systemach fotowoltaicznych nie są nazywane kolektorami słonecznymi, lecz modułami solarnymi. Kolektory termiczne osiągają stosunkowo wysoką sprawność – zazwyczaj pomiędzy 60 a 75% – w wykorzystaniu promieniowania słonecznego. Centralnym elementem kolektora jest absorber słoneczny, który zamienia energię promieniowania słonecznego na ciepło i przenosi ją na przepływający przez niego czynnik przekazujący ciepło. Za pomocą tego nośnika ciepła ciepło jest usuwane z kolektora (np. przez wymiennik ciepła), a następnie bezpośrednio wykorzystywane lub przechowywane.

W celu zmniejszenia nieuniknionych strat ciepła, konieczna jest dobra izolacja termiczna absorbera od otoczenia. Kolektor słoneczny jest centralnym elementem termicznego systemu solarnego i do początku lat 90-tych XX wieku był wykorzystywany głównie do produkcji ciepłej wody użytkowej.