Jakie cechy powinien posiadać dobry instruktor BHP?

Instruktor bhp nie jest związany z jednym miejscem, często, podróżuje i odwiedza zakłady pracy, a ponadto jego zawód nie wiąże się z ciężką pracą fizyczną, a także nie jest zajęciem, które polega tylko i wyłącznie na siedzeniu przy biurku, do tego ma możliwość poznania wielu ludzi. Właśnie ze względu na te cechy, praca ta wydaje się być dla mnie tak atrakcyjna, jednak czy każdy się do niej nadaje?

Szkolenia BHP to nie tylko wypisanie zaświadczenia

szkolenia bhp poznańWielu pracujących od lat w zawodzie instruktorów bhp swoją pracę sprowadza tylko do szybkiego odklepania prezentacji i wypisaniu odpowiedniej dokumentacji. Jednak nie o to chodzi. Praca instruktora bhp, to przede wszystkim kontakt z ludźmi, bo to ich mamy ustrzec przed zagrożeniami czekającymi ich podczas pracy na danym stanowisku, a także poinformować o ich obowiązkach i prawach wiążących się z wykonywanym przez nich zawodem. W związku z czym osoba prowadząca szkolenia bhp poznań powinna w możliwie największym stopniu zaangażować się w przekazanie wiedzy swoim słuchaczom w sposób ciekawy i łatwy do przyswojenia. Osoba angażująca się w swoją pracę powinna znać specyfikację danego zawodu i podczas przedstawiania ogólnych zasad bhp nawiązywać do danego stanowiska, tak by słuchacz poczuł, że wywód dotyczy właśnie jego zawodu. Niezwykle ważne jest również to, w jaki sposób wypowiada się przyszły instruktor. Powinien on mówić wyraźnie i powoli, tak by być przez wszystkich rozumiany.

Ważne jest także to by panował nad nerwami, wiadomo że wszelkie wystąpienia publiczne wiążą się z jakimś stresem, jednak osoba będąca instruktorem musi nauczyć się nad nim panować by nie rozpraszać osób słuchających. Liczy się również umiejętność zainteresowania publiczności swoim wywodem, z pewnością podniesie to jego skuteczność, a słuchacze więcej zapamiętają ze szkolenia.