Jak zwiększyć wolumen produkcji?

 

Na rynku panuje obecnie pozytywna koniunktura gospodarcza co sprawia, że wiele podmiotów decyduje się na inwestycje w firmy. Dotyczy to zarówno zakupu nowego sprzętu, modernizacji maszyn jak i również rozbudowy zakładu. W niektórych przypadkach może bowiem zajść sytuacja, gdy pomimo dużych inwestycji i nakładów na nowe maszyny czy automatyzację procesu niemożliwym będzie znaczne zwiększenie wolumenu produkcji. Należy się nad tym pochylić.

Rozbudowa hali produkcyjnej

hale produkcyjneMoże to być wynikiem na przykład zbyt małego magazynu, w którym są składowane wyroby gotowe. Inny przykład to brak miejsca na wstawienie nowych maszyn lub ulokowania ich operatorów. Właśnie dlatego często są czynione kroki mające na celu zwiększenie dostępnej przestrzeni. Dobrym rozwiązaniem może być wybudowanie nowego obiektu bezpośrednio w sąsiedztwie już istniejącego. Niemniej niesie to za sobą duże koszty. Dużo częściej inwestorzy decydują się na rozwiązania takie jak hale produkcyjne wykonane z metalu, które można postawić w krótkim czasie. W ten sposób znacznie optymalizowany i skracany jest czas wykonania całego procesu. Dzięki wykonaniu ze stali hala zyskuje całkiem niezłe właściwości mechaniczne. Materiał ten jest stosunkowo lekki co sprawia, że ma ona wymaganą nośność. Bez problemu można również podłączyć wszystkie niezbędne instalacje i systemy. Hale wykonane w ten sposób są dużo tańszą i szybszą alternatywą od klasycznych budynków murowanych, których postawienie może być nawet kilka razy droższe.

Jak widać dostępnych jest wiele rozwiązań, które pozwalają zwiększyć potencjał przedsiębiorstwa. Inwestor ma co najmniej kilka rozwiązań żeby zwiększyć potencjał produkcyjny firmy. To co wybierze zależy w dużej mierze od zasobności portfela oraz celów jakie stawiane są przed budynkiem. Niektóre obiekty przykładowo są jedynie miejscem przejściowym w oczekiwaniu na nową siedzibę. Właśnie w takich przypadkach sprawdzą się wcześniej wspomniane rozwiązania.