Jak projektować sztandar?

Powołując do życia nową organizację, nową instytucję, stowarzyszenie czy zrzeszenie zawsze trzeba pamiętać również o stworzeniu pewnych emblematów, które będą wyrażały ducha tejże organizacji. Emblematów, które będą ją symbolizowały i określały. Oczywiście nie to jest najważniejsze i nie to powinno być priorytetem. Najpierw należy wszystko zorganizować. Dalej, należy ustalić pewne zasady funkcjonowania, należy ustalić regulamin, statut czy inne dokumenty określające charakter tej jednostki organizacyjnej.

odziezTo jest znacznie ważniejsze jeżeli jakaś jednostka ma funkcjonować w przestrzeni publicznej. Chodzi przede wszystkim o to, żeby ta jednostka miała swój sens istnienia i jasne zasady. Dalej, jednakże powinna pomyśleć o stworzeniu pewnych form występowania i prezentowania się publicznie. W jaki sposób to zrobi, jak będzie wyrażać siebie na formalnych wystąpieniach i podczas oficjalnych uroczystości, na których należałoby się pokazać i na których należałoby wypaść również formalnie. Jednym z takich elementów jest na przykład sztandar. Jednakże, co powinno się na takim sztandarze znajdować?

Jak powinien być on przygotowany i jak powinien być on zaprojektowany żeby rzeczywiście był sztandarem z prawdziwego zdarzenia? Po pierwsze taki sztandar musi wyrażać zasadnicze idee i wartości danej organizacji, tak żeby był on naprawdę wyrazicielem głównych wartości. Zasadniczo, sztandar projektuje się w ten sposób, że w centralnej części jest symbol najważniejszej wartości, jednej po jednej stronie, a drugiej po drugiej. Natomiast wokół tej wartości, na jednej stronie wyszywa się nazwę organizacji.

Natomiast na drugiej wyszywa się albo hasło przewodnie, albo dodatkowe wartości, które są wiodące. Czasem można wyszyć też w centralnej części patrona, albo znak jakiejś wyższej wartości, jak na przykład ojczyzny. Wszystko zależy od tego, wokół czego skoncentrowana jest ta organizacja, co nią kieruje i jakie wartości rzeczywiście w niej są dominujące. Czy jest to organizacja dobroczynna, państwowa czy inna, temu podobna.

Źródła: http://www.krismarg.pl.