detektyw

Detektyw w Polsce

Zawód prywatnego detektywa w Polsce istnieje właściwie od kilka lat. Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na usługi detektywistyczne postanowiono stworzyć ustawę, która wyznacza zakres działalności detektywa, obowiązuje ona od 2001 roku. Wcześniej detektyw nie mając większych uprawnień i możliwości zbierał informacje, by ustalić przebieg zdarzenia. Obecnie posiadają dodatkowe uprawnienia, ale także obowiązków, które mają wspomóc organy ścigania.

Detektyw

 

detektywObowiązki prywatnych detektywów zostały opisane w drugim rozdziale ustawy, który dotyczy, etyki pracy, tajemnicy służbowej, lojalności wobec klienta, poszanowana praw człowieka i obywatela, odmowy kontynuowania działań niezgodnych z prawem, przygotowywania raportów kończących sprawę oraz okazywania licencji w razie żądania policji i osób cywilnych. Wszystkie te zasady powinny wynikać z prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Zachowanie etyki i tajemnicy służbowej czy przygotowanie końcowych sprawozdań to obowiązki niemalże każdej profesji uprawianej w Polsce.. Jeśli chodzi o uprawnienia to detektyw nie ma o wiele większych możliwości niż zwykły obywatel. Nie mogą więc ani rewidować podejrzanego, przeszukać jego mieszkania czy legitymować osób. Ustawa o usługach detektywistycznych mówi nam jedynie, że prywatny detektyw może przetwarzać dane osobowe, zebrane podczas danego śledztwa, bez zgodny samych zainteresowanych.
Oczywiście dane osobowe mogą być przechowywane tylko na wyraźną zgodę ich posiadaczy. Zawód detektywa zaliczamy do niebezpiecznych profesji, a co za tym idzie zakres obrony koniecznej i stanu wyższej konieczności w przypadku prywatnego detektywa może być większy. Stąd też prywatni detektywi wyposażeni są w broń palną i niekiedy stosują środki przymusu bezpośredniego.

Detektyw aby starać się o licencję musi być obywatelem Unii Europejskiej, mieć skończone 21 lat, średnie wykształcenie, nieposzlakowaną opinię i czystą kartotekę oraz zdać właściwy egzamin. Egzamin dotyczy stanu wiedzy na temat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, przepisów prawa cywilnego i karnego, kryminalistyki oraz działalności detektywistycznej. Licencja wydawana jest przez miejscowego komendanta wojewódzkiego policji .