Czym są białe certyfikaty?

 

Zdarza się Wam natrafić na jakiś zwrot lub wyraz, którego kompletnie nie jesteście w stanie przypisać do żadnej dziedziny życia, pracy, społeczeństwa? W moim przypadku, zawsze w takich sytuacjach wygrywa ciekawość, w związku z czym, zaczynam szukać w danym temacie informacji. Dzisiaj podzielę się z Wami jednymi z moich poszukiwań.

Certyfikaty o białym zabarwieniu

białe certyfikatyKolor biały, dość popularnie chyba większości z nas kojarzy się z dwiema sytuacjami. Jedną z nich jest czyjś ślub, drugą, konieczność wizyty w placówce służby zdrowia. Białe certyfikaty nie mają nic wspólnego z żadną z tych kategorii. Są to bowiem świadectwa efektywności energetycznej, czyli mechanizm stymulujący i wymuszający zachowania prooszczędnościowe. Biały certyfikat można otrzymać za zrealizowane działanie proefektywnościowe lub takie, które planujemy wykonać. System białych certyfikatów umożliwia uzyskanie oszczędności energetycznych w obszarach zwiększenia oszczędności energii u odbiorców końcowych lub przez urządzenia potrzeb własnych, a także zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle i dystrybucji. Oznacza to, że biały certyfikat może otrzymać przedsiębiorstwo, które swoimi działaniami obniża zużycie energii przez klientów, przez produkowany sprzęt lub podczas jego przesyłania. Rzecz jasna zachowane muszą być wszystkie procedury wyznaczone przez Ustawę o efektywności energetycznej.

Certyfikaty zdobyte przez firmę mogą być odsprzedane na Towarowej Giełdzie Energii, dzięki czemu inwestor może odzyskać część kosztów związanych z energetyczną modernizacją przedsiębiorstwa. Białe certyfikaty na giełdzie osiągają wysokie ceny i są chętnie nabywane przez dostawców energii, mogą być więc premią za modernizację, np. oświetlenia.