windykacja należności

Czym jest windykacja?

W dobie kryzysu gospodarczego, coraz więcej osób ma problemy ze spłatą należności, wynikających z zaciągniętych zobowiązań. Sytuacja ta jest wyjątkowo niekomfortowa dla wierzycieli, w końcu banki i firmy pozabankowe utrzymują się ze sprzedaży kredytów i pożyczek. Gdy klienci przestają spłacać raty, dla firmy zaczynają się kłopoty.

W takiej sytuacji niezwykle istotne jest aby zarządzanie należnościami przebiegało sprawnie i możliwie najskuteczniej. Czasami, dla instytucji finansowej, stanowi to podstawę dalszego funkcjonowania na rynku. Aby odzyskać swoje pieniądze, niezbędna jest windykacja należności. Co oznacza ten termin?
Poprzez windykację rozumiemy dochodzenie swojej własności za pomocą środków, które nie naruszają obowiązujących przepisów prawa.
Rozróżniamy następujące rodzaje windykacji:
– windykacja polubowna: polega ona na używaniu łagodnych środków perswazja, takich jak monitowanie dłużnika, np. listownym bądź telefonicznym, również osobistym. Metody te mają w efekcie doprowadzić do spłaty należności.
– windykacja sądowa: mowa tu o przypadkach, w których nie ma możliwości osiągnięcia porozumienia z dłużnikiem drogą polubownych rozwiązań. Odbiór należności następuje na podstawie wyroku i sądowego nakazu zapłaty.
– windykacja komornicza: w tym przypadku następuje złożenie wniosku do kancelarii komorniczej o dokonanie egzekucji należności.
– windykacja poza komornicza: gdzie zleca się wywiad gospodarczy, w celu namierzenia ukrytego majątku dłużnika, który mógłby pokryć całość lub część należności.
– windykacja karna: obejmuje ona postępowanie karne przeciwko dłużnikowi.

Najczęściej spotykaną metodą windykacji jest windykacja polubowna. Obejmuje ona zazwyczaj upomnienia listowe, mające nakłonić dłużnika do spłaty zobowiązań, lub telefony wykonywane przez pracowników call center. Dodatkową motywacją do uregulowania długu mają być obowiązujące ceny za każde wysłane upomnienie, lub wykonany telefon.
Wobec zadłużeń finansowych może zostać przeprowadzona sekutyryzacja należności..