Czym jest postępowanie upominawcze przed e-sądem?

 

Nakaz zapłaty jest pisemną formą orzeczenia sądowego, w którym zawarto przypomnienie o konieczności zapłaty wysyłaną przez sąd na wniosek powoda. Może on być wydany w postępowaniu nakazowym, upominawczym oraz w postępowaniu elektronicznym czyli przez tak zwany e-sąd.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym przed e-sądem

sprzeciw od nakazu zapłaty e-sądPodstawową różnicą pomiędzy postępowaniem nakazowym oraz upominawczym jest to, iż postępowanie upominawcze to propozycja rozwiązania sporu z korzyścią na rzecz powoda. W przypadku nie wniesienia sprzeciwu przy otrzymaniu nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, dokument staje się wiążący dla obu stron. Postępowanie nakazowe natomiast jest sposobem na skrócenie procesu postępowania. Aby wydać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, osoba oskarżająca, musi przedstawić odpowiednie dokumenty, będące silnym dowodem na to, że pozwany jest dłużnikiem powoda. W takim przypadku nakaz zapłaty stanowi tytuł zabezpieczenia, a w przypadku nie wniesienia sprzeciwu przez pozwanego, staje się on tytułem egzekucyjnym czyli ogólnie mówiąc jest prawnym nakazem do zapłaty, którą należy wykonać w ciągu dwóch tygodni. Czym zaś jest nakaz zapłaty w upominawczym postępowaniu elektronicznym? Patrząc od strony dłużnika, tak naprawdę niczym on się nie różni od zwykłego postępowania upominawczego przez drogę listowną. W obu przypadkach sąd wysyła orzeczenie sądowe w formie nakazu zapłaty, stworzonego w oparciu o opis i materiały dowodowe powoda. Różnica tkwi jednak w tym, że elektroniczne postępowanie nie dotyczy spraw mających miejsce 3 lata wstecz. Zatem sprzeciw od nakazu zapłaty e-sąd, ma oczywiście taki sam sens jak w przypadku nakazu zapłaty wysyłanego pocztą.

Do sprzeciwu nie trzeba dostarczać żadnych dokumentów, w takim wypadku sprawa zostaje przekazana do sądu właściwego według miejsca zamieszkania dłużnika i dalej toczy się w tradycyjnej formie. W sytuacji, gdy nie mamy oczywistych dowodów sprzeciwu, warto jest zgłosić się do radcy prawnego, który pomoże nam opracować strategię obrony.