sprzedaż b2b

Czym jest B2B?

Tytułowa sprzedaż B2B to skrót od terminu Business to Business, a dokładniej jest to relacja między firmami, która określana jest również mianem klasycznego e-biznesu. Polega na integracji pewnych procesów biznesowych między partnerami, a wszystko to dzięki Internetowi.

Producenci, hurtownicy i dystrybutorzy tworzą swego rodzaju sieć. W ten sposób uruchamiany jest dość skomplikowany system zarządzania, ale w rzeczywistości ma on za zadanie ułatwić funkcjonowanie, a w zasadzie współpracę firm. Tworzony jest swego rodzaju łańcuch komunikacji, za pomocą które integrowana są takie kwestie jak dane klientów, terminy dostaw itp. Firmy mogą dzięki temu planować, produkować, zaopatrzać, sprzedawać i serwisować w dużo szybszym tempie.
Business to Business obejmuje m.in. przygotowanie ofert współpracy, przygotowanie zamówień, przekazywanie ich I realizowanie, a następnie potwierdzanie. Zajmuje się także płatnościami, czyli transakcjami, jak również marketingiem.
B2B to termin bardzo ogólne określenie modelu współpracy. Warto więc przyjrzeć się temu jakie modele rynku elektronicznego występują w handlu Business to Business. Przede wszystkim rynki wertykalne, gdzie handel odbywa się w ramach tylko jednej branzy. Przeciwieństwem tego jest rynek horyzontalny, który obejmuje różne sekcje. Ten rodzaj handlu jest wykorzystywany przez wielkie międzynarodowe koncerny.
Ponadto wyróżnia się różne sposoby realizacji zakupów w Internecie. Najbardziej podstawowe to eProcurement i model akcyjno-przetargowy. eProcurement to system polegający na efektywnej współpracy kupującego z dostawcą. W celu przyspieszenia realizacji zamówień obieg dokumentów jest przeprowadzany drogą elektroniczną. Natomiast model-aukcyjno przetargowy służy do zakupu produktów lub negocjacji kontraktów na starczaniu produktów. W ten sposób dana firma może wybrać najlepszą ofertę.

Według najnowszych badań w przypadku relacji B2B największą gałąź stanowią pewne informacje biznesowe, jak np. badania konsumenckie, raporty, informacje o sieciach społecznościowych..