Czy warto pozbyć się mleczka betonowego?

Nawet w profesjonalnych betoniarniach nie da się uniknąć pewnych procesów, które będą zachodziły w trakcie wykonywania betonu oraz podczas jego wysychania. Wylewając beton należy koniecznie uwzględnić pojawienie się mleczka oraz wdrożyć stosowne procedury, które pozwolą nam go uniknąć oraz skutecznie wzmocnić naszą konstrukcję.

Jak fachowcy zajmują się mleczkiem betonowym?

mleczko betonoweNa tak zwane mleczko betonowe składając się przede wszystkim drobne kruszywa oraz cement, które w trakcie wysychania wypływają na powierzchnię wraz z wodą, zostając w pewnym sensie wypchnięte przez powstające w głębi mieszanki siły. Musimy bowiem mieć świadomość tego, że beton, chociaż jest twardy, stanowi strukturę porowatą, która nie jest w stu procentach odporna na wodę, jeżeli nie dodamy do niego odpowiednich plastyfikatorów i innych specjalnych składników. Warto wiedzieć, jak można usunąć mleczko betonowe. Zazwyczaj dokonuje się tego przez dalszą obróbkę betonu. Znajduje się ono na powierzchni i jest kruchą warstwą, więc często usuwa się ją, na przykład poprzez specjalny rodzaj piaskowania, ale można też zafundować betonowej posadzce kąpiel w kwasie. Aby uniknąć powstawania większej ilości mleczka betonowego, należy zastosować w mieszance betonu mniejszą ilość wody, co może przyczynić się do mniejszej skali występowania tego zjawiska, które jest jednak trudne do uniknięcia.

Do zastosowania mieszanki betonu, trzeba jasno określić jej parametry techniczne, które musi spełniać. Inżynierowie oraz budowlańcy liczą się z tym, że powstawać będzie mleczko betonowe, które zostanie skutecznie usunięte z powierzchni betonu tylko poprzez mechaniczną obróbkę, którą muszą zająć się pracownicy. Na całe szczęście, warstwa mleczka nigdy nie jest szczególnie gruba i łatwo się jej pozbyć.