agencja pracy Bydgoszcz

Agencja pracy za granicą – jaką wybrać?

Największa w Polsce agencja pośrednictwa pracy tymczasowej i doradztwa personalnego posiada ponad 100 biur rozsianych na terytorium całego kraju. Oferuje ona usługi w zakresie zatrudniania (a wcześniej doboru) odpowiedniego personelu – w dużej mierze tymczasowego, lecz także pracowników o charakterze stałym, łącznie ze specjalistami z różnorodnych dziedzin zawodowych. Agencja przeprowadza także projekty rekrutacyjne i zajmuje się zarządzaniem pracownikami w siedzibie własnej klienta. Ponadto realizuje Assessment i Development Center, projekty outplacementowe i RPO, czyli zarządzanie pozyskiwaniem pracowników również na szerszą skale, w ramach masowych projektów.  

Agencja pracy Bydgoszcz

Biuro realizuje także inne zadania związane z kwestiami personelu w zakładzie pracy, w tym administruje wynagrodzeniami i czuwa nad poprawnością i kompletnością dokumentacji kadrowej. Na bieżąco prowadzi rekrutacje pracowników zewnętrznych, uzupełniając nimi czasowe luki w ilości pracowników.  

Agencja pracy Bydgoszcz za granicą  

Agencja o której mowa swoją działalność rozpoczęła w Holandii ponad pięćdziesiąt lat temu. Od tego czasu przez cały czas rozwijała się, wzmacniając i rozszerzając strukturę, aż doprowadziło ją to do obecnego kształtu, współtworzonego przez działalność prowadzoną w ponad 40 krajach na obszarze całego świata – czyni to omawianą agencję drugą pod względem wielkości na całym świecie.

agencja pracy BydgoszczWielkość ta tworzona jest przez oddziały w ponad czterdziestu krajach na świecie, między innymi w Kanadzie, Niemczech, Belgii, Indiach, Hiszpanii, Portugalii, Luksemburgu i oczywiście Holandii oraz Polsce, a także Stanach Zjednoczonych. Na całym świecie agencja prowadzi prawie pięć tysięcy biur regionalnych, zatrudniających prawie trzydzieści tysięcy pracowników. W Polsce każdego dnia agencja zatrudnia 26 tysięcy pracowników tymczasowych. Tak imponujące liczby poświadczają duże doświadczenie oraz zakres prowadzonych działań, a także stanowi potwierdzenie jej jakości i kompetencji.